Välkommen
Vad är miljöhistoria?
Miljöhistoriska arkiv
Pollenanalys
Mina tjänster
Exempel på uppdrag
Publikationer
Min avhandling
Om mig själv
Kontakta mig

Exempel på uppdrag


tundra
                             till skog.jpg

Exempel på uppdrag under 2007

Redovisning av paleoekologiska undersökningar som utförts i samband med ombyggnaden av E4:an i norra Skåne

Uppdragsgivare: Riksantikvarieämbetet UV Syd, Lund

Projektet har resulterat i en bok med titeln: Från tundra till skog. Miljöförändringar i norra Skåne under jägarstenåldern.

Sammanfattning: När landet smälte fram ur inlandsisen började en serie omvälvande landskapsförändringar som skulle vara i tusentals år. Sakta och med flera klimatiska bakslag gav den arktiska tundran efter för värmetidens frodiga lövskogar. Växtlighet och djurvärld anpassade sig till ständigt nya förhållanden, och mitt i allt detta levde våra förfäder – jägare och samlare som skickligt utnyttjade nya miljöer och växlande förhållanden. Med utgångspunkt i moderna paleoekologiska undersökningar från norra Skåne ges här en bred och lättillgänglig miljöhistorisk exposé över jägarstenåldern.

Författare: Leif Björkman
ISBN: 978-91-7209-461-1
Tryckår: 2007. Mjukband, illustrerad i s/v, 223 sidor.


Hallesaker.jpg
Inventering av kärlväxter vid agrara lämningar i Hällesåker, Lindome socken

Uppdragsgivare: Riksantikvarieämbetet UV Väst, Mölndal

Projektet har omfattat en inventering av kärlväxter vid utvalda agrara lämningar i Hällesåker, Lindome socken. Inventeringens fokus har legat på kvarstående kulturväxter vid framför allt torplämningar.


Nydala.jpg
Pollenanalytisk undersökning av lagerföljder från Nydala i Värnamo kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en detaljerad pollenanalytisk undersökning av lagerföljder tagna i närheten av Nydala kloster. Syftet med undersökningen har varit att beskriva vegetationen och markanvändningen i Nydalaområdet under framför allt de senaste 1000 åren.

Immeln,
                             bokskog.jpg

Exempel på uppdrag under 2008

Naturvärdesinventering av biotoper inom fastigheterna Gyvik1:2 och 2:2 vid Immeln i Östra Göinge kommun

Uppdragsgivare: Östra Göinge kommun

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen har omfattat en naturvärdesinventering av biotoper inom ett område strax norr om samhället Immeln där det finns planer på att uppföra såväl helårs- som fritidsbostäder. 

Pollenanalytisk undersökning av jordprover från röjningsrösen vid Bränninge (RAÄ 329) i Habo socken

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av fem jordprover tagna i röjningsrösen på ett område med fossil åkermark vid Bränninge, strax utanför Habo. Pollenproverna har tagits för att komplettera den arkeologiska unddersökningen med paleobotanisk information om den lokala vegetationen och markanvändningen i området när åkermarken brukades.

Pollenanalytisk undersökning av jordprover från röjningsrösen på fastigheten Attersta 7:8 (RAÄ 39) i Gällersta socken, Örebro kommun

Uppdragsgivare: Smålands museum, Växjö

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av tre jordprover tagna i röjningsrösen på fastigheten Attersta söder om Örebro. Syftet med undersökningen har primärt varit att kontrollera pollenbevaringen och inslaget av pollen från kulturväxter i provmaterialet.

Femsjo-Bohult.jpg
Naturinventering av biotoper inom ett område vid Femsjö-Bohult i Hylte kommun

Uppdragsgivare: Stena Renewable Energy AB, Göteborg (genom FB Engineering AB, Göteborg)

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar en naturvärdesbedömning av biotoper inom en planerad vindkraftspark vid Bohult nära Femsjö i Hylte kommun.

Pollenanalytisk undersökning av jordprover tagna i brunnar och vattenhål vid Härlöv, Kristianstads kommun

Uppdragsgivare: Regionmuseet, Kristianstad

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av fyra jordprover som tagits i brunnar och förmodade vattenhål vid Härlöv i Kristianstad. Syftet med undersökningen har varit att komplettera den arkeologiska undersökningen av platsen med paleobotanisk information om den lokala vegetationen och markanvändningen när brunnarna användes.

Spraxhult.jpg

Exempel på uppdrag under 2009

Naturvärdesbedömning av biotoper vid planerade vindkraftverk samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en projekterad vindkraftspark vid Språxhult i den nordvästra delen av Markaryds kommun

Uppdragsgivare: Södra Vindkraft AB, Växjö

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar dels en naturvärdesbedömning av biotoper vid de platser där man planerar att uppföra vindkraftverk, dels en inventering av främst rovfåglar och fladdermöss inom hela den planerade vindkraftsparken nära Språxhult i Markaryds kommun. 

Varo.jpg
Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss inom ett område vid Värö Bruk i den nordvästra delen av Varbergs kommun

Uppdragsgivare: Södra Vindkraft AB, Växjö

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar en naturvärdesbedömning av biotoper och en inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en planerad vindkraftspark i anslutning till Värö Bruk. Invid det inventerade området finns redan tre befintliga vindkraftverk.

Klappa,
                             Lovhultamossen.jpg
Naturvärdesbedömning av biotoper vid planerade vindkraftverk samt översiktlig inventering av fåglar och fladdermöss inom en projekterad vindkraftspark och närliggande områden vid Klappa, Klev och Hjärtsöla sydost om Malmbäck i den sydvästra delen av Nässjö kommun

Uppdragsgivare: Södra Vindkraft AB, Växjö

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar dels en naturvärdesbedömning av biotoper vid de platser där man planerar att uppföra vindkraftverk, dels en inventering av rovfåglar, skogshöns och fladdermöss inom en planerad vindkraftspark och angränsande områden sydost om Malmbäck i Nässjö kommun. 

Pollenanalytisk undersökning av två prover som tagits i samband med en arkeologisk undersökning av Louis de Geers trädgård i Norrköping

Uppdragsgivare: Arkeologikonsult, Upplands Väsby

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av två prover som tagits i samband med en arkeologisk undersökning av den plats i Norrköping där en gång Louis de Geers trädgård låg. Syftet med undersökningen har varit att komplettera den arkeologiska undersökningen med paleobotanisk information om den lokala vegetationen och markanvändningen.

Skaftesfall.jpg

Exempel på uppdrag under 2010

Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en projekterad vindkraftspark vid Skäftesfall i den södra delen av Vetlanda kommun

Uppdragsgivare: Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB, Växjö

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar en naturvärdesbedömning av biotoper och en inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en planerad vindkraftspark vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Matterod.jpg
Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en projekterad vindkraftspark vid Matteröd i den västra delen av Hässleholms kommun

Uppdragsgivare: Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB, Växjö

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar en naturvärdesbedömning av biotoper och en inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en planerad vindkraftspark vid Matteröd i Hässleholms kommun.

Orken.jpg
Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en projekterad vindkraftspark vid Örken (norra delen) i den sydvästra delen av Hylte kommun

Uppdragsgivare: Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB, Växjö

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar en naturvärdesbedömning av biotoper och en inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en planerad vindkraftspark vid Örken i Hylte kommun.

Skedala.jpg

Exempel på uppdrag under 2011

Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en projekterad vindkraftspark vid Skedala och Enslöv i Halmstads kommun

Uppdragsgivare: Stena Renewable AB, Göteborg

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar en naturvärdesbedömning av biotoper och en inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en planerad vindkraftspark vid Skedala och Enslöv i Halmstads kommun.

Horshaga.jpg
Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en projekterad vindkraftspark vid Horshaga i den nordvästra delen av Uppvidinge kommun

Uppdragsgivare: Stena Renewable AB, Göteborg

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen omfattar en naturvärdesbedömning av biotoper och en inventering av rovfåglar och fladdermöss inom en planerad vindkraftspark vid Horshaga i Uppvidinge kommun.

Varmunderyd2.jpg
Översiktlig pollenanalytisk undersökning av en torvlagerföljd från Värmunderyd vid Ekenässjön i Vetlanda kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en översiktlig pollenanalytisk undersökning av en torvlagerföljd från Värmunderyd i Vetlanda kommun. Syftet med undersökningen har varit att hitta en lokal som skulle kunna användas för en detaljerad undersökning av den lokala vegetationsutvecklingen under de senaste 2000 åren.

Nygard.jpg

Exempel på uppdrag under 2012

Pollenanalytisk undersökning av en torvlagerföljd från Nygård strax öster om Smålandsstenar i Gislaveds kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en detaljerad pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från en mosse vid Nygård strax öster om Smålandsstenar i Gislaveds kommun. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk undersökning av fossil åkermark och gravar inför en planerad utökning av ett befintligt industriområde.


Pollenanalytisk undersökning av jordprover från en odlingsterrass vid Nygård strax öster om Smålandsstenar i Gislaveds kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har har omfattat en pollenanalytisk undersökning av fem jordprover som tagits i en profil genom en odlingsterrass vid Nygård strax öster om Smålandsstenar i Gislaveds kommun.


Naturvärdesbedömning av biotoper samt en översiktlig inventering av fåglar inom en projekterad vindkraftspark vid Kärnebo i den västra delen av Mönsterås kommun

Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB (genom Sweco Energuide AB, Stockholm)

Uppdraget har utförts i samarbete med EcoKonsult, Uno Björkman

Undersökningen har omfattat en naturvärdesbedömning av biotoper samt en inventering av främst rovfåglar inom en planerad vindkraftspark vid Kärnebo i Mönsterås kommun.


Exempel på uppdrag under 2013

Pollenanalytisk undersökning av jordprover från röjningsrösen (RAÄ 149:2, Barnarps socken) på fastigheten Källarp 2:1 vid Torsviks industriområde i Jönköpings kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av 12 jordprover som är tagna på olika nivåer i tre röjningsrösen inom ett område med fossil åkermark (RAÄ 149:2, Barnarps socken) vid Torsviks industriområde i Jönköpings kommun. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning inför en planerad utökning av det befintliga industriområdet. Jordproverna har tagits för att komplettera den arkeologiska undersökningen med information om den lokala vegetationen och markanvändningen vid olika tidpunkter.


Pollenanalytisk undersökning av jordprover från röjningsrösen inom fornlämningarna RAÄ 168 (Marbäcks socken) och RAÄ 55:1 (Bredestads socken) i Aneby kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av tio jordprover som är tagna på olika nivåer i två röjningsrösen inom områden med fossil åkermark (RAÄ 168 i Marbäcks socken och RAÄ 55:1 i Bredestads socken) i Aneby kommun. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning av fornlämningar inför en planerad omläggning av riksväg 32 och 132 öster om Aneby. Jordproverna har tagits för att komplettera den arkeologiska undersökningen med information om den lokala vegetationen och markanvändningen vid olika tidpunkter.


Översiktlig pollenanalytisk undersökning av lagerföljder från torvmarker och jordprover från röjningsrösen på lokaler vid den nya sträckningen av riksväg 47 mellan Sjunnen och Alseda i Vetlanda kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av 20 nivåer från två torvmarkslagerföljder och nio jordprover från tre röjningsrösen som är belägna på olika platser längs den nya sträckningen av riksväg 47 mellan Sjunnen och Alseda i Vetlanda kommun. Syftet med undersökningen har dels varit att lokalisera lagerföljder som kan användas för detaljerade vegetationshistoriska studier, dels att bedöma om pollenbevaringen varit tillräcklig i jordproverna för att de skall kunna belysa lokal vegetation och markanvändning. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning av fornlämningar som berörs av den nya vägsträckningen.


Exempel på uppdrag under 2014

Pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från Staplakärret vid Farstorp i Nässjö kommun

Uppdragsgivare: UV Öst, Linköping

Projektet har omfattat en detaljerad pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från Farstorp. Studien är en del av den arkeologiska slutundersökningen av fornlämningen RAÄ 295 i Barkeryds socken och är föranledd av utbyggnaden av den s k Sydvästlänken.


Pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från Södra Sallerup/Ängdala i Malmö kommun

Uppdragsgivare: Sydsvensk Arkeologi AB

Projektet har omfattat en detaljerad pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från en torvmark vid Ängdala gård i Malmö kommun. Studien är en del av den arkeologiska undersökningen av flintgruvor inom fastigheten Pilbladet 1 i Södra Sallerup.


Exempel på uppdrag under 2015

Pollenanalytisk undersökning av jordprover från Gettinge i Vetlanda kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av jordprover som är tagna i röjningsrösen inom ett område med fossil åkermark vid Gettinge 3 km sydost om Vetlanda. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning av området inför en planerad etablering av en bergtäkt. Jordproverna har tagits för att komplettera den arkeologiska undersökningen med information om den lokala vegetationen och markanvändningen vid olika tidpunkter.


Pollenanalytisk undersökning av jordprover från Bäckseda i Vetlanda kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av jordprover som är tagna i röjningsrösen inom ett område med fossil åkermark vid Bäckseda 3 km söder om Vetlanda. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning av området inför en planerad utökning av en befintlig bergtäkt. Jordproverna har tagits för att komplettera den arkeologiska undersökningen med information om den lokala vegetationen och markanvändningen vid olika tidpunkter.


Exempel på uppdrag under 2016

Översiktlig pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från ett mindre kärr och jordprover från Sörängen i Nässjö kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av tio nivåer från en torvmark och nio jordprover från agrara lämningar inom fornlämningen Nässjö 149 som är belägen på fastigheten Hultet 1:1 vid Sörängen i den östra delen av Nässjö. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning inför en planerad expansion av industrimark i området. Analysen av proven från lagerföljden har gjorts för att bedöma profilens potential för mer detaljerade i ett eventuellt senare skede. Jordproverna har tagits för att komplettera den arkeologiska undersökningen med information om den lokala vegetationen och markanvändningen vid olika tidpunkter.


Pollenanalytisk undersökning av jordprover från kvarteret Högskolan 1 i Jönköpings kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av två jordprover som är tagna i dels ett årderspår, dels i överliggande matjord som påträffades vid en arkeologisk undersökning inom kvarteret Högskolan 1 i centrala Jönköping.


Kvartärgeologisk rekognoscering av torvmarker inom delar av utredningsområdet för den planerade höghastighetsbanan mellan Mölnlycke och Bollebygd i Västra Götaland län

Uppdragsgivare: Sweco Environment AB, Jönköping

Projektet har omfattat en rekognoscering och provborrning av torvmarker belägna i närheten av arkeologiska undersökningslokaler inom de västra delarna av utredningsområdet för den planerade höghastighetsbanan mellan Mölnlycke och Bollebygd i Västra Götalands län. I samband med uppdraget dokumenterads lagerföljden på nio olika torvmarker.


Exempel på uppdrag under 2017

Översiktlig pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från ett mindre kärr och jordprover från Himlabackarna i Vetlanda kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av tio nivåer från en torvmark och tio jordprover från röjningsrösen inom fossil åkermark vid Himlabackarna i den norra delen av Vetlanda. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning inför en planerad byggnation av bostäder i området. Analysen av proven från lagerföljden har gjorts för att bedöma profilens potential för mer detaljerade i ett eventuellt senare skede. Jordproverna har tagits för att komplettera den arkeologiska undersökningen med information om den lokala vegetationen och markanvändningen vid olika tidpunkter.

Himlabackarna, Röjningsröse
                             A5


Rekognoscering och provborrning av torvmarker i närheten av fornlämningen Öja 109:1 i Växjö kommun

Uppdragsgivare: Eldrun arkeologi & landskap, Trosa

Projektet har omfattat en rekognoscering och provborrning av torvmarker belägna i närheten av fornlämningen Öja 109:1 sydväst om Gemla i Växjö kommun. Syftet med rekognosceringen har varit att lokalisera lagerföljder som kan vara lämpliga för eventuella framtida studier av områdets vegetationsutveckling.

Öja 109-1, lagergräns


Pollenanalytisk undersökning av jordprover från kvarteret Citadellet 10 i Jönköpings kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av två jordprover som är tagna i ett odlingslager och en underliggande rustbädd som hittades vid en arkeologisk undersökning inom kvarteret Citadellet 10 i centrala Jönköping.

Kvarteret Citadellet
                             10,
                             pollendiagram


Exempel på uppdrag under 2018

Översiktlig pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från ett mindre kärr och jordprover från fornlämningen Aringsås 77:1 i Alvesta kommun

Uppdragsgivare: Sweco Environment AB, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av tio nivåer från en torvmark och sex jordprover från odlingslämningar inom ett område med fossil åkermark i den norra delen av Alvesta. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning inför en planerad byggnation av bostäder i området.

Aringsås, lagerföljd


Pollenanalytisk undersökning av jordprover från Himlabackarna i Vetlanda kommun

Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av elva jordprover från röjningsrösen inom ett område med fossil åkermark vid Himlabackarna i den norra delen av Vetlanda. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning inför en planerad byggnation av bostäder i området.

Himlabackarna, pollen från
                             bovete


Detaljerad pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från Eka mosse i Ljungby kommun

Uppdragsgivare: Museiarkeologi Sydost, Växjö

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av en mosselagerföljd från den norra delen av Ljungby. Totalt har 25 nivåer analyserats som beskriver vegetationsutvecklingen i närområdet under de senaste drygt 2000 åren. Studien har utförts i samband med en arkeologisk slutundersökning av fornlämningar längs den nya sträckningen av E4:an förbi Ljungby.

Eka mosse


Exempel på uppdrag under 2019

Översiktlig pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från en översandad torvmark inom fornlämningen Sandseryd 441 vid Hedenstorp i Jönköpings kommun


Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av tio nivåer från en översandad torvmark som upptäcktes i samband med en arkeologisk utgrävning av lokalen.

Hedenstorp, provtagning

 
Rekognoscering och provborrning av torvmarker vid Öjabymotet i Växjö kommun
 
Uppdragsgivare: Museiarkeologi Sydost, Växjö

Projektet har omfattat dels en rekognoscering av torvmarker belägna längs ett arkeologiskt förundersökningsområde vid Öjabymotet i den norra delen av Växjö, dels provborrning av två lagerföljder samt pollenanalytisk bedömning och datering av utvalda nivåer från dessa profiler. I studien har också ingått en pollenanalys av fyra jordprover som tagits i röjningsrösen från ytor med fossil åkermark inom fornlämningar som kommer beröras vid en framtida exploatering av området.

Öjabymotet, lagerföljd


Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från Ölmstad i Jönköpings kommun


Uppdragsgivare: Stiftelsen Kulturmiljövård, Norrköping

Projektet har dels omfattat en inledande rekognoscering av torvmarker lämpliga för pollenanalys, dels en detaljerad pollenanalytisk undersökning av en lagerföljd från Ölmstad. Totalt har 40 nivåer analyserats som beskriver vegetationsutvecklingen i områden från ca 8600 f Kr fram till nutid. Studien har utförts i samband med en arkeologisk undersökning av en järnåldersboplats (Ölmstad 105) som ligger i den södra delen av samhället Ölmstad.

Ölmstad, lagerföljdExempel på uppdrag under 2020

Pollenanalytisk undersökning av jordprover från odlingslämningar inom fastigheten Nykyrka Ruder 1:7 i Mullsjö kommun


Uppdragsgivare: Jönköpings läns museum, Jönköping

Projektet har omfattat en pollenanalytisk undersökning av tolv jordprover från odlingslämningar inom områden med fossil åkermark i den sydöstra delen av Mullsjö. Studien har genomförts i samband med en arkeologisk förundersökning inför en planerad byggnation av bostäder i området.

Mullsjö, Röjningsröse A243.jpg