Välkommen
Vad är miljöhistoria?
Miljöhistoriska arkiv
Pollenanalys
Mina tjänster
Exempel på uppdrag
Publikationer
Min avhandling
Om mig själv
Kontakta mig

Publikationer


Uppdragsrapporter (1999–2005)

Björkman, L. 2000: Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från Trälhultet i Biskopstorps naturreservat, Halmstads kommun. LUNDQUA Uppdrag 29, 1–9.

Björkman, L. 2000: Pollenanalys av en lagerföljd från Uddared, Laholms kommun. LUNDQUA Uppdrag 31, 1–8.

Björkman, L. & Regnéll, J. 2001: Paleoekologiska undersökningar av jordprover från röjningsrösen och gravar inom fastigheten Värmunderyd 1:1, Vetlanda socken, Vetlanda kommun. LUNDQUA Uppdrag 32, 1–22.

Björkman, L. 2001: Pollenanalys av jordprover från ett röjningsröse vid Vetlandabäcken inom fastigheten Upplanda 10:1, Vetlanda socken, Vetlanda kommun. LUNDQUA Uppdrag 33, 1–3.

Björkman, L. & Regnéll, J. 2001: Markanvändning och vegetationshistoria i Hestraområdet, Borås kommun. LUNDQUA Uppdrag 34, 1–8.

Björkman, L. 2001: Pollenanalytisk undersökning av en mosselagerföljd från Alseda, Vetlanda kommun. LUNDQUA Uppdrag 35, 1–10.

Björkman, L. 2001: Paleoekologisk rekognosering av torvmarker vid Skogshyddan, Markaryds kommun. LUNDQUA Uppdrag 36, 1–4.

Björkman, L. 2002: Paleoekologiska förundersökningar av torvmarker inför ombyggnaden av Riksväg 31, delen Öggestorp–Rogberga. LUNDQUA Uppdrag 37, 1–25.

Björkman, L. 2002: Paleoekologisk undersökning av torvmarker i Dömestorps naturreservat på Hallandsås nordsluttning, Hasslövs socken, Laholms kommun. LUNDQUA Uppdrag 38, 1–13.

Björkman, L. & Ekström, J. 2002: Paleoekologisk förundersökning av torvmarker inför ombyggnaden av E4:an sträckan Örkelljunga–länsgränsen i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 39, 1–18.

Ekström, J. & Björkman, L. 2002: Paleoekologisk förundersökning av torvmarker inför ombyggnaden av E4:an vid och förbi Markaryd, Markaryds kommun. LUNDQUA Uppdrag 41, 1–14.

Björkman, L. & Ekström, J. 2002: Bedömning av förutsättningarna för pollenanalytiska studier i Särö Västerskogs naturreservat och Särö Nordanskog i norra Halland. LUNDQUA Uppdrag 42, 1–5.

Björkman, L. 2003: Pollenanalytisk undersökning av jordprover från gravar, röjningsrösen och markprofiler vid trafikplatsen Öggestorp i Öggestorps socken inför ombyggnaden av Riksväg 31, delen Öggestorp–Åkarp, Jönköpings kommun. LUNDQUA Uppdrag 44, 1–25.

Björkman, L. 2003: Pollenanalytisk slutundersökning av tre torvmarkslokaler från Öggestorps och Rogberga socknar inför ombyggnaden av Riksväg 31, delen Öggestorp–Åkarp, Jönköpings kommun. LUNDQUA Uppdrag 45, 1–22.

Björkman, L. & Ekström, J. 2003: Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från den arkeologiska undersökningslokalen ”Område 12/13” nordväst om Exhult inför ombyggnaden av E4:an, delen länsgränsen till Strömsnäsbruk, Markaryds kommun. LUNDQUA Uppdrag 47, 1–9.

Björkman, L. 2003: Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från den arkeologiska undersökningslokalen ”Område 2” nordost om Köphult inför ombyggnaden av E4:an, delen länsgränsen till Strömsnäsbruk, Markaryds kommun. LUNDQUA Uppdrag 48, 1–10.

Björkman, L. 2004: Pollenanalytisk undersökning av råhumusprofiler från Särö Västerskogs naturreservat och Särö Nordanskog i norra Halland. LUNDQUA Uppdrag 50, 1–12.

Björkman, L. & Sköld, P. 2004: Pollenanalytisk undersökning av jordprover från brunnar på den arkeologiska undersökningsplatsen MK 15, Västra Klagstorp, Malmö. LUNDQUA Uppdrag 51, 1–5.

Björkman, L. 2004: Detaljerad pollenanalytisk undersökning av tre lagerföljder (Flinkasjön, E4:13, E4:16) från Örkelljungatrakten i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 54, 1–20.

Björkman, L. 2005: Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från Baggabygget i Rönnö naturreservat, Laholms kommun. LUNDQUA Uppdrag 55, 1–9.

Björkman, L. & Persson, T. 2005: Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från Käringsjön i Övraby socken, Halmstads kommun. LUNDQUA Uppdrag 56, 1–20.

Artiklar i internationella tidskrifter

Bradshaw, R., Gemmel, P. & Björkman, L. 1994: Development of nature-based silvicultural models in southern Sweden: The scientific background. Forestry and Landscape Research 1, 95–110.

Björkman, L. 1996: Long-term population dynamics of Fagus sylvatica at the northern limits of its distribution in southern Sweden: a palaeoecological study. The Holocene 6, 225–234.

Björkman, L. & Bradshaw, R. 1996: The immigration of Fagus sylvatica L. and Picea abies (L.) Karst. into a natural forest stand in southern Sweden during the last 2000 years. Journal of Biogeography 23, 235–244.

Björkman, L. 1997: The role of human disturbance in the local Late Holocene establishment of Fagus and Picea forests at Flahult, western Småland, southern Sweden. Vegetation History and Archaeobotany 6, 79–90.

Björkman, L. 1997: The history of Fagus forest in southwestern Sweden during the last 1500 years. The Holocene 7, 419–432.

Björkman, L. 1999: The establishment of Fagus sylvatica at the stand-scale in southern Sweden. The Holocene 9, 237–245.

Onac, B.P., 
Björkman, L., Björck, S., Clichici, O., Tamas, T., Peate, D. & Wohlfarth, B. 2001: The first dated Eemian lacustrine deposit in Romania. Quaternary Research 56, 62–65.

Björkman, L. 2001: The role of human disturbance in Late Holocene vegetation changes on Kullaberg, southern Sweden. Vegetation History and Archaeobotany 10, 201–210.

Subetto, D. A., Wohlfarth, B., Davydova, N. N., Sapelko, T. V., 
Björkman, L., Solovieva, N., Wastegård, S., Possnert, G. & Khomutov, V. I. 2002: Climate and environment on the Karelian Isthmus, northwestern Russia, 13000–9000 cal. yrs BP. Boreas 31, 1–19.

Björkman, L., Feurdean, A., Cinthio, K., Wohlfarth, B. & Possnert, G. 2002: Lateglacial and early Holocene vegetation development in the Gutaiului Mountains, NW Romania. Quaternary Science Reviews 21, 1039–1059.

Wohlfarth, B., Filimonova, L., Bennike, O., 
Björkman, L., Brunnberg, L., Lavrova, N., Demidov, I. & Possnert, G. 2002: Late Glacial and earlier Holocene environmental and climatic change in south-eastern Russian Karelia: The sediment record from Lake Tambichozero. Quaternary Research 58, 261–272.

Niklasson, M., Lindbladh, M. & 
Björkman, L. 2002: A long-term record of Quercus decline, logging and fires in a southern Swedish Fagus-Picea forest. Journal of Vegetation Science 13, 765–774.

Björkman, L., Feurdean, A. & Wohlfarth, B. 2003: Lateglacial and Holocene forest dynamics at Steregoiu in the Gutaiului Mountains, NW Romania. Review of Palaeobotany and Palynology 124, 79–111.

Björkman, L. & Sjögren, P. 2003: Long-term history of land-use and vegetation at Ire, an agriculturally marginal area in Blekinge, south Sweden. Vegetation History and Archaeobotany 12, 61–74.

Wohlfarth, B., Schwark, L., Bennike, O., Filimonova, L., Tarasov, P., Björkman, L., Brunnberg, L., Demidov, I. & Possnert, G. 2004: Unstable early-Holocene climatic and environmental conditions in northwestern Russia derived from a multidisciplinary study of a lake-sediment sequence from Pichozero, southeastern Russian Karelia. The Holocene 14, 732–746.

de Jong, R., Björck, S., 
Björkman, L
. & Clemmensen, L. B. 2006: Storminess variation during the last 6500 years as reconstructed from an ombrotrophic peat bog in Halland, southwest Sweden. Journal of Quaternary Science 21, 905–919.

Feurdean, A., Wohlfarth, B., Björkman, L., Tantau, I., Bennike, O., Willis, K. J., Farcas, S. & Robertsson, A. M. 2007: The influence of refugial population on Lateglacial and early Holocene vegetational changes in Romania. Review of Palaeobotany and Palynology 145, 305–320.

Lindbladh, M., Niklasson, M., Karlsson, M., Björkman, L. & Churski, M. 2008: Close anthropogenic control of Fagus sylvatica establishment and expansion in a Swedish protected landscape – implications for forest history and conservation. Journal of Biogeography 35, 682–697.

Berglund, B. E., Persson, T. & BjörkmanL. 2008: Late Quaternary landscape and vegetation diversity in a North European perspective. Quaternary International 184, 187–194.

Berglund, B. E., Gaillard, M.-J., Björkman, L. & Persson, T. 2008: Long-term changes in floristic diversity in southern Sweden: palynological richness, vegetation dynamics and land-use. Vegetation History and Archaeobotany 17, 573–583.

Artiklar i nationella tidskrifter, böcker mm

Björkman, L. 1990: Mistel Viscum album, och idegran Taxus baccata, i Sverige under postglacial tid. Fauna och Flora 85, 32–39.

Björkman, L. 1992: Vegetationen i Almesåkra socken år 1865. Parnassia 1992:1, 22–27.

Björkman, L. 1992: Vad kan en jordmånsprofil säga om vegetation och markutnyttjande? Exemplet Rösered i Västergötland. Bebyggelsehistorisk Tidskrift 23, 27–38.

Björkman, L. 1993: Barklevande gelélavar i Småland. Svensk Botanisk Tidskrift 87, 113–132.

Björkman, L. 1997: Bokens och granens historia i sydligaste Sverige. Parnassia 1997:1, 17–24.

Björkman, L. 1998: Bokens historia i södra Sverige – en litteraturöversikt. Svensk Botanisk Tidskrift 91, 573–583.

Björkman, L. 1998: Bokens historia på en nordlig utpostlokal – Mattarps bokdunge på det Småländska höglandet. Svensk Botanisk Tidskrift 92, 11–21.

Björkman, L. 1998: Bokens och granens historia i Siggaboda naturreservat i sydligaste Småland. Svensk Botanisk Tidskrift 92, 83–93.

Björkman, L. & Karlsson, M. 1999: Bokskogens historia i sydvästra Sverige - exempel från paleoekologiska undersökningar av bokskogslokaler i Halland. Svensk Botanisk Tidskrift 93,107–122.

Berglund, B. E. & 
Björkman, L. 1999: Utmarksskogens historia i nordvästra Blekinge. Exempel från Ire och Siggaboda. Blekinges Natur Årsbok 1999, 13–29.

Sjögren, P. & 
Björkman, L. 2000: Ires utmark genom tiderna. Nya rön om äldre markanvändning i NV Blekinge. Blekinges Natur Årsbok 2000, 62–84.

Regnell, M., 
Björkman, L., Olsson, S., Regnéll, J., Risberg, J. & Sandgren, P. 2001: Hav och land. Sedimentanalyser av en transgressionslagerföljd. I: Karsten, P. & Knarrström, B. (red): Tågerup specialstudier. Riksantikvarieämbetet, Lund. 238–259.

Liljegren, R. & 
Björkman, L. 2003: Vegetationshistoria i östra Skåne. En jämförelse med Ystadområdet. I: Söderberg, B. (red): Järrestad. Huvudgård i centralbygd. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter 51, 83–108.

Björkman, L. 2004: Vegetation och markanvändning i Öggestorpsområdet under de senaste 5000 åren. Tidskrift – arkeologi i sydöstra Sverige 4, 7–21.

Berglund, B. E., Björkman, L., Holmqvist, B. H. & Persson, T. 2006: Vegetationens utveckling från istid till nutid. I: Fröberg, L. (red): Blekinges flora. SBT-förlaget, Uppsala, 76–89.

Berglund, B. E., Björkman, L., Holmqvist, B. H. & Persson, T. 2007: Skånes vegetationshistoria – förändringar under 17 000 år. I: Tyler, T., Olsson, K.-A., Johansson, H. & Sonesson, M. (red): Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lunds Botaniska Förening, Lund, 27–38.

Björkman, L. 2007: Vegetations- och markanvändningsförändringar i Rogberga och Öggestorps socknar sedda ur ett långtidsperspektiv. En syntes av de paleoekologiska undersökningsresultaten från Riksväg 31-projektet. I: Häggström, L. (red): Öggestorp och Rogberga. Vägar till småländsk förhistoria. Jönköpings läns museum, Jönköping, 307–335.

Björkman, L. 2007Från tundra till skog. Miljöförändringar i norra Skåne under jägarstenåldern. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 

Björkman, L. 2009: Vegetationsutveckling och markanvändning vid Käringsjön i Halland från neolitikum till tidig medeltid. Utskrift 9, 183–208.