Välkommen
Vad är miljöhistoria?
Miljöhistoriska arkiv
Pollenanalys
Mina tjänster
Exempel på uppdrag
Publikationer
Min avhandling
Om mig själv
Kontakta mig

Miljöhistoria


Femtingasjon.jpg

Vad är miljöhistoria?

Inom ämnet miljöhistoria studeras hur vegetationen, djurlivet, klimatet och det geologiska underlaget har samverkat och förändrats över tiden. Med miljöhistoriska metoder, t ex pollenanalys, kan man undersöka förändringar som skett i vegetationen över både längre och kortare tidsintervall. Den rumsliga skalan kan också variera. Man kan t ex studera allt från ett helt landskapsavsnitts historia till utvecklingen i ett enskilt skogsbestånd. Även människans miljöpåverkan i form av jord- och skogsbruk är viktig att beakta. Detta gäller speciellt för förståelsen av kulturlandskapets framväxt.