Välkommen
Vad är miljöhistoria?
Miljöhistoriska arkiv
Pollenanalys
Mina tjänster
Exempel på uppdrag
Publikationer
Min avhandling
Om mig själv
Kontakta mig

Viscum pollenanalys & miljöhistoria


Bjorkman2.jpg

Vem driver Viscum pollenanalys och miljöhistoria

Jag som driver Viscum pollenanalys & miljöhistoria heter Leif Björkman och är filosofie doktor och docent i kvartärgeologi. Jag har varit verksam vid Lunds universitet under många år, först som student, senare som doktorand (1992–1996) och slutligen som forskningsingenjör (1998–2006). I december 1996 disputerade jag på en avhandling om bokens och granens invandringshistoria i södra Sverige. Efter disputationen arbetade jag främst med miljöhistorisk uppdragsforskning. I april 2005 utsågs jag till docent. Sedan februari 2007 har jag varit egenföretagare. De metoder jag i huvudsak har arbetat med har varit pollenanalys och 14C-datering. Jag har genom min forskning och gjorda uppdrag byggt upp en unik kompetens kring Sydsveriges holocena (postglaciala) vegetationsutveckling. De frågeställningar som jag oftast arbetat med har varit knutna till skogens och kulturlandskapets historia. Under senare år har jag också jobbat mycket med naturinventeringar och naturvärdesbedömningar av områden i södra Sverige.